Categories

7.4. Actes d’altres jornades i seminaris

7.4.3. Actes del seminari ‘El català i la Unió Europea’ (2004)

 

 

El dies 19 i 20 d’octubre de 2004 es va dur a terme el seminari del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch, anomenat El català i la Unió Europea. L’acte, organitzat per aquesta institució (CUIPMB-CEL), fou dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i el secretari científic va ser Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’IEC. El seminari estava patrocinat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i va comptar amb la coŀlaboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

La publicació El català i la Unió Europea (Actes del seminari del CUIPMB-CEL 2004), que es pot adquirir al Portal de Publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans, conté les actes d’aquest seminari, tal com van ser publicades per l’IEC l’octubre de 2006.

 

 

La ponència titulada «Catalanitzar Europa o recatalanitzar els Països Catalans? (dietari del sofert catalanòfon)» fou impartida per Josep M. Mestres, lingüista i traductor intèrpret jurat, el dia 19 d’octubre de 2004, dins aquest seminari.

 

 

7.4.5. Actes de les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (2008)

 

7-4-4_Actes 1JCRC 2007_Logotip_01

 

Les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques debateren, al llarg dels dies 3, 4 i 5 de desembre de 2007, qüestions relacionades amb l’edició de revistes estrictament científiques i revistes científiques de divulgació, com ara les claus de l’èxit de l’edició de revistes científiques o de divulgació científica entre nosaltres, els públics de les unes i les altres, les perspectives de futur que hi ha, les possibles actuacions des del sector públic o des de la iniciativa privada, les innovacions tecnològiques o conceptuals i, finalment, els nous àmbits cap a on es poden obrir en el temps venidor.

Els objectius concrets d’aquestes Primeres Jornades eren revisar els principals factors que condicionen l’actuació dels autors, dels directors de revistes i dels avaluadors; valorar les possibles estratègies de les revistes modestes per a sobreviure enmig de les publicacions més poderoses del seu camp; decidir quin hauria de ser l’idioma de difusió escrita del coneixement segons els camps de recerca i els destinataris de la publicació, els criteris editorials recomanables i la distribució de continguts; debatre la importància que s’atorga actualment al factor d’impacte (o índex de prestigi) i al sistema de revisió per experts (peer review) amb vista a mantenir la qualitat i la fiabilitat de la informació publicada; estudiar el paper de les editorials en la difusió de la informació en un context que tendeix cada vegada més cap a les concentracions editorials en el món de les publicacions científiques, i també considerar el model comercial i les seves possibles alternatives, sense defugir el debat sobre el model d’«accés lliure» (open access).

La publicació digital titulada Actes de les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques conté totes les intervencions que es descabdellaren durant aquestes Primeres jornades, tal com van ser publicades per l’IEC l’any 2008.

 

7-4-4_Actes 1JCRC 2007_Conferència JMS i SLC_Diap 1_01

 

La conferència «La correcció de manuscrits cientificotècnics en catallà» fou dictada per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, i Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, el dia 3 de desembre de 2007, dins aquestes Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques.

 

 

 

 

 

7.4.4. Actes del seminari ‘El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat’ (2007)

 

7-4-3_El llibre i la lectura 2007

 

Els dies 25 i 26 d’octubre de 2005 es va dur a terme el seminari del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch, anomenat El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat. L’acte, organitzat per aquesta institució (CUIPMB-CEL), fou dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i el secretari científic va ser Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’IEC. El seminari estava patrocinat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i va comptar amb la coŀlaboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

La publicació El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat. (Actes del seminari del CUIPMB-CEL 2005) conté les actes d’aquest seminari, tal com van ser publicades per l’IEC el juliol de 2007.

 

7-4-3_El llibre i la lectura 2007_Ponència de JMS_01-pàg 1

 

La ponència titulada «La lectura i la consulta de diccionaris generals» fou impartida per Josep M. Mestres, lingüista i traductor intèrpret jurat, el dia 26 d’octubre de 2005, dins aquest seminari.

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. Actes de les II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística (2002)

 

7-4-2_JCEL2 2002_01-coberta

El 29 i 30 de novembre de 2001 es van dur a terme les II Jornades per a la cooperació en l’estandardització lingüística, adreçades a professionals i estudiants del món de la lingüística (com lingüistes, lexicògrafs i filòlegs en general; assessors, correctors i planificadors lingüístics; traductors i intèrprets; professors universitaris i d’ensenyament mitjà; personal de les administracions; altres professionals, i estudiants universitaris). L’acte, organitzat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, fou presidit per Joan A. Argenter i Giralt, president d’aquesta Secció, i coordinat per Joaquim Mallafrè i Gavaldà, vicepresident també d’aquesta Secció, i Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans. Les jornades estaven patrocinades per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i la Fundació Caixa de Sabadell.

El llibre II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística conté les actes d’aquestes II Jornades, tal com van ser publicades per l’IEC el novembre de l’any següent.

 

7-4-2_JCEL2 2000_Ponència de Jem Cabanes_01-pàg_1

 

La ponència «Correcció i traducció» fou dictada per Jem Cabanes, corrector, el dia 29 de novembre de 2001, dins la secció «La traducció literària» d’aquestes II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística.

7.4.1. Actes de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística (2000)

 

7-4-1_JCEL1 2000_01-coberta

 

El 25 i el 26 de novembre de 1999 es van dur a terme les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística, adreçades a diversos professionals i estudiants del món de la lingüística (com ara lingüistes i lexicògrafs en general, assessors lingüístics i correctors, traductors i intèrprets, professors universitaris i d’ensenyament mitjà, i estudiants universitaris). L’acte, organitzat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, fou presidit per Joan Argenter, president d’aquesta Secció, i coordinat per Isidor Marí, secretari també d’aquesta Secció, i Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció de l’IEC. Va comptar amb el patrocini de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

El llibre Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística conté les actes d’aquestes Jornades, tal com van ser publicades per l’IEC el desembre de l’any següent.

 

 

7-4-1_JCEL1 2000_Ponència Albert Jané_01-pàg_1

 

La ponència «La identificació i la resolució de dubtes durant el procés d’edició de les publicacions de l’Institut» fou dictada per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció de l’IEC, el dia 25 de novembre de 1999, dins la secció «La revisió de textos» d’aquestes primeres Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística.

 

 

 

 

 

 

 

 

7-4-1_JCEL1 2000_Ponència Albert Jané_01-pàg_1

 

La ponència «El corrector i el “seu” autor» fou dictada per Albert Jané, corrector i publicista, el dia 25 de novembre de 1999, dins la secció «La revisió de textos» d’aquestes primeres Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística.