Categories

9.4.3. Curs sobre l’elaboració i la presentació de treballs científics i tècnics (2002)

9-4-3_Elaboració i presentació de treballs 2002

 

Organitzat pel Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans, el Curs sobre l’elaboració i la presentació de treballs científics i tècnics, dirigit per [Joan Martí i Castell], director del SEREIEC, i coordinat per Joan Ràfol Casamada, vocal de Publicacions de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, va tenir lloc a la Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC del dia 2 al 30 d’octubre de 2002, amb la presència d’una trentena d’assistents.

En aquesta activitat es descabdellaren les tres lliçons següents:

— «La fase de preredacció», a càrrec d’Antònia Rigo, cap del Servei Lingüístic d’ESADE;

— «La fase de redacció», a càrrec de Cristina Gelpí, professora d’anàlisi del discurs a la Universitat Pompeu Fabra;

— «La fase de presentació», a càrrec de Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest Curs sobre l’elaboració i la presentació de treballs científics i tècnics.